Satış ve teslimat koşulları

1.0 Satış hüküm ve koşullarının uygulama kapsamı

 • 1.1 Bu satış hüküm ve koşulları, tüm NGI A/S (“NGI”) teklifleri,
  aksi NGI tarafından yazılı olarak kabul edilmedikçe, alıcıya (“Alıcı”) yapılan teklifler, satış ve teslimatlarda geçerlidir.
 • 1.2 NGI ve Alıcı, NGI tarafından yazılı sipariş onayı verilene kadar nihai ve bağlayıcı bir satış anlaşması yapmamıştır.


2.0 Teslimat Şartları

 • 2.1 Ürünler, NGI’ın (Virkelyst 5, 9400 Nørresundby, Danimarka) fabrikasından teslim edilir (EX WORKS/ab fabrik). Ürünler, NGI’ın standart ambalajında teslim edilir.
 • 2.2 NGI ve Alıcı ürünlerin Alıcıya sevkiyatının NGI tarafından düzenleneceğini kabul ettiyse, NGI ilgili sipariş onayında beklenen teslimat tarihini belirtecektir. Taraflar yazılı olarak aksini açıkça kabul etmedikçe, sevkiyatın maliyeti ve riski Alıcıya aittir.
 • 2.3 Teslim tarihleri, yalnızca olası en iyi tahminlerdir. NGI gecikmelerden sorumlu tutulamaz.


3.0 Ödeme Koşulları

 • 3.1 NGI, Alıcıya ilgili faturada belirtilen borç vadesi tanır. Ancak, NGI uygun olduğunu düşündüğü herhangi bir zamanda ön ödeme talep edebilir.
 • 3.2 İlgili faturada belirtilen vade tarihinden önce veya bu tarihte ödeme yapılmazsa NGI, vade tarihinden itibaren alacak meblağ üzerinden aylık % 2 oranında faiz alabilir.
 • 3.3 NGI, ödemenin tamamı yapılana kadar ürünlerdeki hakkını saklı tutar.


4.0 Kusurlar ve Sorumluluk

 • 4.1 NGI, kendi seçimine bağlı olarak kusurlu ürünleri aşağıda 4.2 - 4.9 maddelerinde belirtilen şartlarda onarmakla veya değiştirmekle yükümlüdür.
 • 4.2 Alıcı, kusurun bulunmasından veya tespitinden hemen sonra ve teslimattan sonraki bir yıl içinde herhangi bir sorun yaşanması halinde NGI’ye yazılı olarak şikayet edecektir. İddia edilen kusur Alıcının şikayetinde makul ölçüde ayrıntılarla tanımlanacaktır. Alıcı, yukarıda belirtilen hükümler uyarınca şikayette bulunmazsa,
  kusurlu ürünler için NGI aleyhinde iddiada bulunma hakkını kaybedecektir. Bir ürün mutabık kalınandan veya varsayılandan daha yoğun biçimde kullanılmışsa, şikayet süresi kullanım yoğunluğu ile orantılı olarak azalacaktır.
 • 4.3 Ürünlerin veya parçaların onarımı veya değiştirilmesi, 4.2. maddesinde belirtilen azami bir yıllık şikayet süresini uzatmaz.
 • 4.4 NGI arızalı bir ürünü onarmaya karar verirse, yerinde onarım gerçekleştirilecektir. NGI arızalı bir ürünü değiştirmeye karar verirse, değiştirme işlemi arızalı olmayan ürünün Alıcıya gönderilmesi yoluyla gerçekleştirilecektir. NGI tarafından Madde 4.2 uyarınca şikayet alındıktan sonra makul bir süre içinde ve
  herhalükarda benzer şikayetin alınmasından itibaren 4 hafta içinde onarım veya değiştirme yapmalıdır.
 • 4.5 NGI, (iddia edilen) kusurlu ürünlerin risk ve maliyeti Alıcıya ait olmak üzere NGI’ye iadesini talep edebilir. İade edilen ürünler değiştirilirse, NGI’ın malı olacaktır. NGI, Alıcının NGI tarafından kusurlu olmadığı belirlenen bir ürün hakkında şikayette bulunması halinde, zamanı, yaptığı işler, masraflar vb. için zaman zaman geçerli olan hükümler, oranlar ve fiyatlar çerçevesinde tazminat talep edebilir.
 • 4.6 NGI Madde 4.4 kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmezse Alıcı, arızalı ürünü alış fiyatının tamamının geri ödenmesi için NGI’a iade edebilir. Bu durumda risk ve masraf Alıcıya aittir.
 • 4.7 NGI, Alıcının tedarik ettiği malzemeden kusurlardan, Alıcı tarafından öngörülen veya belirtilen konstrüksiyonlardan veya şartnamelerden, yetersiz bakımdan, NGI’nin önceden yazılı izni olmadan yapılan ürün değişikliklerinden, uygunsuz onarımlar veya ürünlerin yanlış kullanımı veya hatalı hazırlık çalışmalarından kaynaklı kusurlardan sorumlu değildir. NGI’nin sorumluluğu yalnızca NGI tarafından varsayılan çalışma koşulları
  altında meydana gelen kusurları içerir. Normal aşınma, yıpranma ve amortisman, kusur kabul edilmez.
 • 4.8 NGI’nin bu Sözleşme kapsamındaki sorumluluğu, talebe yol açan kusurlu ürünün fatura değeri ile sınırlandırılacaktır. Ayrıca NGI, operasyon kaybı, kazanç kaybı ve diğer sonuçsal kayıplar da dahil olmak üzere dolaylı kayıplardan sorumlu değildir. NGI ağır ihmalkarlık veya kasıt ile hareket ederse, sorumluluğunun sınırlandırılması şartı geçerli olmayacaktır.
 • 4.9 NGI sadece yukarıda öngörülen Madde 4 uyarınca sorumludur. Madde 4’te belirtilen Alıcının hak ve çareleri kapsamlı olup, kanun gereği veya başka türlü diğer tüm çözüm ve iddiaları hariç tutmaktadır.


5.0 Ürün Sorumluluğu

 • 5.1 NGI, ürün sorumluluk taleplerinden, yalnızca zorunlu ürün sorumluluk kanunu kapsamında gerektiği ölçüde sorumludur. NGI, ticari malların uğrayacağı hasardan sorumlu tutulamaz. Ayrıca NGI, operasyon kaybı, kazanç kaybı ve diğer sonuçsal kayıplar da dahil olmak üzere dolaylı kayıplardan sorumlu değildir. Üçüncü bir tarafın Alıcıya karşı ürün sorumluluğu iddiasında bulunması durumunda, Alıcı derhal NGI’a yazılı bildirimde bulunacaktır.


6.0 Hukuk ve Mahkeme Yeri Seçimi

 • 6.1 NGI’ın Alıcıya yaptığı ürün satışından veya ilgili olarak Taraflar arasında doğan anlaşmazlıklar, Danimarka hukukuna tabidir (CISG-Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması geçerli olmayacaktır) ve Kopenhag, Danimarka’daki Deniz ve Ticaret Mahkemesine Sø- og Handelsretten) taşınacaktır. Bu mahkemenin yetkili olmadığını beyan etmesi halinde, anlaşmazlıklar Kopenhag, Danimarka’daki Kopenhag Şehir Mahkemesi’ne (Københavns Byret) getirilecektir.


Yayın tarihi: Eylül 2023