Produkter

Energiundersøgelse

NGI A/S
Bæredygtighedsinitiativer

NGI har investeret i en ny kompressor efter en energiundersøgelse.

I samarbejde med virksomheden Reno Nord har NGI undersøgt trykluftforbruget i forbindelse med investeringen i en ny kompressor.

Beregningerne nedenfor viser det årlige energiforbrug fra trykluft og udledning i 2020 sammenlignet med samme data efter installation af den nye kompressor og udbedring af lækager fra systemet i 2021

Årsagen til energibesparelserne er primært fjernelse af utætheder i systemet, men med den nye kompressor har NGI fjernet trykfald i systemet, spidsbelastning og minimeret driftstimerne, hvilket også vil spare energi og vedligeholdelse. 

Download case som PDF

Før og efter - Co2-emission
  Før Efter
Årlig Energi Forbrug (mWh) 238 156
Årlig Co2 Udledning (tons) 33 22


33%

Flere cases om bæredygtighed

Do you have any questions about our efforts toward a sustainable future?

At NGI we have always taken CSR seriously. We have done this - and are doing this - because we simply believe that accountability and responsibility are keywords behind every well-functioning company. Please do not hesitate to contact us, if you have any questions regarding sustainability at NGI!

Let us contact you

Lasse Mathiesen
Lasse Mathiesen
Vice President

+45 96 32 75 71

+45 40 50 20 18

lm|ngi-global.com