Produkter

Genbrug af vand i polerings- og slibeprocessen

NGI A/S
Bæredygtighedsinitiativer

I standardproduktionen af maskinsko indgår en proces, hvor metaldelen slibes og poleres med vibrationsbehandling. Denne proces sikrer en overflade af god kvalitet og sørger for, at overfladen ikke bliver forurenet af det miljø, hvor produktet anvendes.

Teknologien bruger vand til at rense delene og holde temperaturen lav under slibningen – det giver et anslået vandforbrug på ca. 25 l/t. NGI har 6 maskiner, der kører ca. 18 timer om dagen. Det svarer til et årligt vandforbrug på 675.000 liter.

NGI har et genbrugssystem, hvor vandet løber gennem et filter og derefter genanvendes i maskinerne. Derigennem er vandforbruget reduceret til ca. 2 l/t pr. maskine Dette betyder, at det årlige vandforbrug nu anslås at være ca. 54.000 liter ved brug af dette genbrugssystem.

Download casen som PDF

Før og efter - Vandforbrug
  Før Efter
Årligt vandforbrug (L) 675.000 54.000


92%

Flere cases om bæredygtighed

Do you have any questions about our efforts toward a sustainable future?

At NGI we have always taken CSR seriously. We have done this - and are doing this - because we simply believe that accountability and responsibility are keywords behind every well-functioning company. Please do not hesitate to contact us, if you have any questions regarding sustainability at NGI!

Let us contact you

Lasse Mathiesen
Lasse Mathiesen
Vice President

+45 96 32 75 71

+45 40 50 20 18

lm|ngi-global.com