Ürünler

Behind Clean Lines: Bölüm 3

İnovasyonda Bilgi Paylaşımının Rolü

Behind Clean Lines; hijyenik üretime, yenilikçiliğe ve tasarıma ilişkin içgörüler için başvuracağınız podcast’tir. Tasarım sürecinde, stratejik etmenlerde ve gıda-içecek endüstrileri için üretimde yeniliği ileriye taşımak adına gereken düşünce yapısı hakkında uzman bilgisi bulacaksınız.


Bu bölümde Mikkel Svold ve DriveTech Başkanı Theis Philip Jensen'e katılarak sektörde etkili bilgi paylaşımına yönelik stratejileri, zorlukları ve pratik yaklaşımları keşfedin. Hijyenik üreticiler için rekabet avantajını artırmada bilgi paylaşımı ve işbirliğinin önemini irdeliyorlar.

Sektörde etkili bilgi paylaşımına yönelik stratejileri, zorlukları ve pratik yaklaşımları keşfedin.

Şimdi kulak verin ve podcast serimizi dinleyin - Behind Clean lines