Ürünler

Behind Clean Lines: 6. Bölüm

Yeni bölüm: Is birligi hijyenik yeniligi nasil tesvik ediyor

Behind Clean Lines; hijyenik üretimin, yenilikçiliğin ve tasarımın iç yüzünü anlamak için başvuracağınız podcast'tir. Tasarım süreci, stratejik itici güçler, gıda ve içecek endüstrileri için üretimde yenilikçiliği ileriye taşımak adına gereken düşünce yapısı hakkında uzman bilgisi bulacaksınız.

Son çıkan podcast bölümümüzün yayınlandığını duyurmaktan heyecan duyuyoruz: Is birligi hijyenik yeniligi nasil tesvik ediyor

Bu #BehindCleanLines bölümünde NGI’ın CTO’su Tomas Hecht Olsen, NGI’ın araştırma ve geliştirmede iş birliğine ve yeniliğe yaklaşımına ilişkin değerli içgörülerini paylaşıyor.

Sunucu Mikkel Svold ve NGI CTO’su Tomas Hecht Olsen, hijyenik gıda işlemede yeniliği teşvik etme konusunda iş birliklerinin önemini tartıştılar. ​

Önemli Çıkarımlar:

  • Hijyenik gıda işleme alanında inovasyonu teşvik etmek için işbirliklerinin önemini keşfedin.
  • Dış ortaklarla işbirliği yoluyla sorun çözmenin gerçek hayattan örneklerini dinleyin.
  • Hijyenik tasarım çözümlerinde inovasyon yaparken karşılaşılan zorluklar ve alınan dersler hakkında bilgi edinin.
  • Sorunları tanımlamada ve yenilikçi çözümler oluşturmada işbirliğinin rolünü keşfedin.
  • CTO'lar ve yenilikçiler için işbirliği ve inovasyon yoluyla iş yapma konusunda değerli tavsiyeler alın.


Gıda ve hijyen sektörlerindeki profesyoneller için değerli bilgiler sağlayan bu ilgi çekici sohbeti kaçırmayın.


Şimdi kulak verin ve podcast serimizi dinleyin – Behind Clean lines - 6. bölüm