Produkty

Zrównoważony rozwój w NGI

Najważniejsze wyzwanie naszych czasów

W NGI zawsze poważnie traktujemy kwestie społecznej odpowiedzialności biznesu. Robiliśmy to – i nadal robimy – ponieważ głęboko wierzymy, że wiarygodność i odpowiedzialność to pojęcia kluczowe, stojące za każdym dobrze funkcjonującym przedsiębiorstwem.

Wprowadzając innowacje w postaci nowych produktów, zawsze rozważamy, jak możemy przyczynić się do kształtowania zrównoważonej przyszłości. Zachęcamy naszych klientów do ekologicznego myślenia, a nasze certyfikowane komponenty higieniczne przyczyniają się do zaoszczędzenia cennych zasobów wody.

WięcejCzytaj mniej

Raport środowiskowy

Nasz pierwszy raport środowiskowy obejmuje działania w zakresie ochrony środowiska i wpływ na środowisko w latach 2020, 2021 i 2022.

W raporcie omówione są istotne i znaczące kwestie środowiskowe, które uważamy za ważne dla naszej działalności. Są to m.in. emisje gazów cieplarnianych (GC), emisje lotnych związków organicznych (LZO), zużycie energii i wody oraz wytwarzanie odpadów.

Zobowiązujemy się do przejrzystej i otwartej komunikacji na temat naszych wyników – zarówno wtedy, kiedy są coraz lepsze, jak i wówczas, gdy się pogarszają.

 

Pobierz raport środowiskowy za 2022

Przesłanie od naszego CEO

Nasz założyciel – Knud Nygaard – głęboko wierzył, że podstawą prowadzenia odnoszącego sukcesy biznesu jest stawianie na pierwszym miejscu dobra swoich pracowników oraz budowanie silnych relacji opartych na wzajemnym zaufaniu i lojalności.

Jego syn – Jan Nygaard (na zdjęciu) potwierdza, że obecnie – 50 lat później – ten budzący podziw sposób myślenia wciąż cechuje naszą działalność. Chcemy zapewnić naszym pracownikom bezpieczne, pozbawione zbędnych formalności i pełne różnorodności miejsce pracy, z którego mogą być dumni. Chcemy, aby czuli się nie tylko pracownikami, lecz częścią rodziny stanowiącej DNA firmy NGI.

WięcejCzytaj mniej

Jak pracujemy nad realizacją celów zrównoważonego rozwoju – odpowiedzialny i niezawodny partner

Czysta woda i warunki sanitarne

Innowacyjna konstrukcja naszych produktów pozwala na oszczędność wody, ponieważ czyszczenie zajmuje mniej czasu. Ponadto nie wymagają one stosowania silnych środków czyszczących.

Godna praca i wzrost gospodarczy

Zdrowie naszych pracowników jest sprawą najwyższej wagi. Dlatego nieustannie pracujemy nad poprawą warunków pracy.

Działania na rzecz klimatu

NGI aktywnie działa w tym celu m.in. poprzez nasze zobowiązanie do redukcji emisji dwutlenku węgla.

Partnerstwo na rzecz realizacji celów

Nasza głęboka wiedza na temat różnych sektorów produkcji maszyn i przemysłu spożywczego sprawia, że jesteśmy partnerem tworzącym wartość dodaną, koncentrującym się na szkoleniach i dzieleniu się wiedzą.

Ludzie
Nasz najcenniejszy kapitał

Wierzymy, że bycie bardziej nowoczesnym i atrakcyjnym pracodawcą jest kluczem do przyciągnięcia i zatrzymania talentów.

 • Prowadzimy działania mające na celu zapewnienie różnorodności w naszym zespole
 • Promujemy naukę i rozwój
 • Tworzymy miejsca pracy dla osób znajdujących się na obrzeżach rynku pracy
 • Monitorujemy poziom zadowolenia naszych pracowników
 • Wdrożyliśmy program AMO, aby zapewnić zatrudnionym osobom poczucie bezpieczeństwa i zwiększyć ich motywację

 

WięcejCzytaj mniej

Chcesz być częścią naszej podróży?

 • NGI jest szybko rozwijającą się, międzynarodową organizacją zatrudniającą +150 pracowników na całym świecie.
 • Mamy płaską strukturę organizacyjną i nieformalną kulturę pracy - i zawsze szukamy nowych talentów!
 • Przejdź do naszej strony kariery, aby dowiedzieć się więcej i sprawdzić, czy są jakieś wolne miejsca pracy

 

Odwiedź stronę kariery NGI

Produkty
Innowacje dla jutra

Jesteśmy zobowiązani do ciągłego wprowadzania innowacji w nowych produktach które są bardziej zrównoważone niż to, co oferuje dzisiaj:

 • Nowe produkty muszą mieć dłuższą żywotność
 • Nowe produkty muszą być łatwiejsze do czyszczenia i oszczędzać cenne zasoby wody
 • Nowe produkty muszą w wysokim stopniu nadawać się do recyklingu

 

Pobierz informacje o zrównoważonym rozwoju

Stal nierdzewna - materiały nadające się do recyklingu

80% naszych produktów można poddać recyklingowi.
Pracujemy nad inicjatywami mającymi na celu zwiększenie tego odsetka.

Higieniczne uszczelki - oszczędność zasobów

Umożliwiają łatwe czyszczenie i zmniejszają zużycie wody.

Wysokiej jakości materiały - dłuższa żywotność

Nasze produkty są bardzo wysokiej jakości, co oznacza, że mają dłuższą żywotność niż odpowiadające im komponenty.

Higieniczna konstrukcja - ochrona konsumentów

Dzięki innowacyjnemu i bezkompromisowemu projektowi upewniamy się, że komponenty nie stanowią zagrożenia dla higieny.

Ochrona naszej planety

Pracujemy nad ochroną zrównoważonej przyszłości naszej planety. Naszymi strategicznymi celami jest przewodzenie dzięki niskoemisyjnym rozwiązaniom dla gospodarki o obiegu zamkniętym i zwiększanie zrównoważonego rozwoju w całym łańcuchu wartości

 • Minimalizacja emisji i promowanie recyklingu i obiegu zamkniętego
 • Wiodąca pozycja dzięki rozwiązaniom gospodarki niskoemisyjnej
 • Poprawa zrównoważonego rozwoju w całym łańcuchu wartości

 

Pobierz informacje o zrównoważonym rozwoju

 

WięcejCzytaj mniej

List dotyczący PFAS w naszych produktach:

Program odkupu NGI

NGI bierze na siebie odpowiedzialność za zdefiniowanie i rozpowszechnienie nowego standardu branżowego w zakresie projektowania higienicznego. Współpracujemy i wspieramy wszystkie przedsiębiorstwa, które chcą przyczyniać się do standaryzacji za sprawą wykorzystywania w produkcji certyfikowanych komponentów higienicznych.

Przekładając to na praktykę, oznacza to, że odkupimy od użytkowników i poddamy recyklingowi stare łożyska i oprawy łożysk, gdy zostaną one wymienione na zoptymalizowane, certyfikowane higieniczne łożyska i oprawy łożysk firmy NGI.

Chcesz wiedzieć więcej?

Ulotka do pobrania

Kodeks postępowania NGI

Jako firma globalna, NGI A/S posiada Kodeks Postępowania (CoC), który wspiera nasze wartości, uczciwość i sposób prowadzenia działalności.

 

Nasz Kodeks Postępowania ma fundamentalne znaczenie dla naszego strategicznego rozumienia biznesu i sposobu prowadzenia działalności. Kodeks postępowania to zbiór zasad etycznych i moralnych, których przestrzegania oczekujemy od naszych pracowników i partnerów biznesowych.

Pracując na całym świecie, każdego dnia stajemy przed dylematami i wyzwaniami, a CoC będzie wspierać partnerów podczas ich codziennych działań w podejmowaniu świadomych decyzji.

 

Pobierz Kodeks postępowania (CoC)

Ranking agencji EcoVadis 2023 r.

Agencja ratingowa EcoVadis stała się największym na świecie i najbardziej zaufanym źródłem oceny przedsiębiorstw pod kątem zrównoważonego rozwoju, tworząc globalną sieć ponad 100 000 ocenionych firm.

Firma NGI została wyróżniona Srebrnym Medalem Ecovadis w roku 2023, co uplasowało nas w gronie 25% firm najwyżej ocenionych przez EcoVadis. 

Masz pytania dotyczące naszych działań na rzecz zrównoważonej przyszłości?

W NGI zawsze poważnie traktujemy kwestie społecznej odpowiedzialności biznesu. Robiliśmy to – i nadal robimy – ponieważ głęboko wierzymy, że wiarygodność i odpowiedzialność to kluczowe pojęcia, stojące za każdym dobrze funkcjonującym przedsiębiorstwem. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących zrównoważonego rozwoju w NGI zapraszamy do kontaktu z nami!

Skontaktujemy się z Tobą

Lasse Mathiesen
Lasse Mathiesen
Vice President

+45 96 32 75 71

+45 40 50 20 18

lm|ngi-global.com